Första Kyrkvägsgränd

Första Kyrkvägsgränd

Den 21 november 1968 namngavs Första Kyrkvägsgränd i Pryssgården. Den bildar tillsammans med de samtidigt namngivna Andra Kyrkvägsgränd, Tredje Kyrkvägsgränd och Fjärde Kyrkvägsgränd det som torde vara Norrköpings märkligaste namnsvit. Gränderna har fått sina namn av...
Fiskebyvägen

Fiskebyvägen

Den 7 november 1929 namngavs Fiskebyvägen. Vägen leder till Fiskeby gård och pappersbruk. Byn Fiskeby har sannolikt etablerats under yngre järnålder och som namnet antyder har den legat vid Motala ströms goda fiskevatten. Vattenkraften från Fiskebyfallen har också...
Pryssgårdsvägen

Pryssgårdsvägen

Den 7 november 1929 namngavs Pryssgårdsvägen i Pryssgården. Vägen namngavs efter säteriet Pryssgården (eller Eneby Pryssgård) på vars mark villasamhället Nedre Pryssgården byggdes. Namnet Pryssgården kopplas till Linköpingsbiskopen Andreas Johannis Prytz (1590–1655)...