Fiskebyvägen

Fiskebyvägen

Den 7 november 1929 namngavs Fiskebyvägen. Vägen leder till Fiskeby gård och pappersbruk. Byn Fiskeby har sannolikt etablerats under yngre järnålder och som namnet antyder har den legat vid Motala ströms goda fiskevatten. Vattenkraften från Fiskebyfallen har också...
Pryssgårdsvägen

Pryssgårdsvägen

Den 7 november 1929 namngavs Pryssgårdsvägen i Pryssgården. Vägen namngavs efter säteriet Pryssgården (eller Eneby Pryssgård) på vars mark villasamhället Nedre Pryssgården byggdes. Namnet Pryssgården kopplas till Linköpingsbiskopen Andreas Johannis Prytz (1590–1655)...