Den 20 mars namngavs Norrgårdsvägen i Pryssgården.

Vägen ledde i riktning mot åkermark som tillhört Eneby Norrgård.