Den 20 mars namngavs Norrgårdsvägen i Pryssgården.

Vägen ledde i riktning mot åkermark som tillhört Eneby Norrgård.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.