Den 7 november 1929 namngavs Pryssgårdsvägen i Pryssgården.

Vägen namngavs efter säteriet Pryssgården (eller Eneby Pryssgård) på vars mark villasamhället Nedre Pryssgården byggdes. Namnet Pryssgården kopplas till Linköpingsbiskopen Andreas Johannis Prytz (1590–1655) som varit en av ägarna till gården och som dog i Norrköping under en resa. Pryssgårdens säteri köptes 1641 av Louis De Geer och senare har bland annat bruksägaren Abraham Reenstierna ägt det och bott här.

(Pryssgården. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)