Kvarteret Planket

Kvarteret Planket

Kvarteret Planket i Nordantill var namngivet 1729. Namnet är ett minne från den tid då staden för tullkontrollens skull var kringgärdad av ett tullplank. I planket fanns förutom tullportarna också grindarna Bödelsgrinden, Drags port, Kransporten, Lindahls lucka,...
Kvarteret Krukan

Kvarteret Krukan

Kvarteret Krukan i Nordantill var namngivet 1729. Tomt nummer 8 i kvarteret ägdes 1728 av krukmakaren Michael Hensell. (Bredgatan 10 i kvarteret Krukan år 1897. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens minnen i Norrköpings stadsarkiv)
Kvarteret Karbinen

Kvarteret Karbinen

Kvarteret Karbinen i Nordantill namngavs den 23 april 1990. Smedjegatan och de omgivande kvarteren Karbinen och Musköten samt kanske även Hållhaken och Spetsen är ”minnen af det gamla gevärsfaktoriet på en holme i strömmen här utanför, för hvars arbetare de nämnda...
Bråddgatan

Bråddgatan

Bråddgatan hör till de namn som är kända första gången 1769. Det finns olika teorier om bakgrunden till namnet. Arthur Nordén ansåg att det kom från familjen Brådde som på 1700-talet bodde vid gatan. Någon sådan familj kunde inte Edward Ringborg finna och härledde i...
Smedjegatan

Smedjegatan

Smedjegatan har fått sitt namn efter dess läge vid kvarteren Musköten och Karbin och här bodde smeder från gevärsfaktoriet. Gatan finns med på 1769 års Norrköpingskartor. (Smedjegatan 49 år 1948. Foto ur Östergötlands museums samlingar)
Campusbron

Campusbron

Campusbron mellan Berget och Nordantill namngavs den 4 april 2012. Campusbron är en gångbro mellan Campus Norrköpings lokaler på båda sidor av Strömmen. (Campusbron år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)