Lennings gata

Lennings gata

Den 30 november 1992 namngavs Lennings gata i Kneippen. Namnet hämtades från John och Mathilda Lennings sjukhem som gatan leder till. Sjukhemmet skapades 1888 genom en donation från disponenten John Lenning (1819–1879). Efter fem års utbildning vid engelska, franska...

Kneippen

År 1895 köpte kaptenen Oscar Kugelberg och grosshandlaren Anton Odén området Korshagen av sterbhuset efter greve August von Schwerin på Borgs säteri. Genom Borgs tomtaktiebolag såldes sedan villatomter och ett välplanerat samhälle växte upp kring den nya...