Namnet Torsgatan anknyter både till de övriga gatorna i Kneippen med namn ur den fornnordiska mytologin och till Torsmossen som låg sydväst om villastaden. Vid mossen låg 1755 ett nybyggt torp med åker och äng. Guden Tor var en av de främsta i fornnordisk mytologi, krigsgud och åskans gud med attributet hammaren Mjölner. Genom sin framfart i sin bockdragna vagn i regn och åska gynnade han åkerns växt och gröda. Även Hammargatan, Torsgränd och Vagngatan samt den nu borttagna Bockgatan har kopplingar till asaguden.