Namnet Torsgatan anknyter både till de övriga gatorna i Kneippen med namn ur den fornnordiska mytologin och till Torsmossen som låg sydväst om villastaden. Vid mossen låg 1755 ett nybyggt torp med åker och äng. Guden Tor var en av de främsta i fornnordisk mytologi, krigsgud och åskans gud med attributet hammaren Mjölner. Genom sin framfart i sin bockdragna vagn i regn och åska gynnade han åkerns växt och gröda. Även Hammargatan, Torsgränd och Vagngatan samt den nu borttagna Bockgatan har kopplingar till asaguden.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.