År 1895 köpte kaptenen Oscar Kugelberg och grosshandlaren Anton Odén området Korshagen av sterbhuset efter greve August von Schwerin på Borgs säteri. Genom Borgs tomtaktiebolag såldes sedan
villatomter och ett välplanerat samhälle växte upp kring den nya vattenkuranstalten Kneippbaden. Kurbadet öppnade 1898 och när det lades ned 1918 hade över 20 000 patienter behandlats enligt den tyske läkaren Sebastian Kneipps metod som bestod av kalla fotbad och vandring barfota på fuktiga ängar.

Orten kallades ursprungligen Borgs villastad och utgjorde ett eget municipalsamhälle från 1900 fram till införlivningen med Norrköpings stad 1936. Kneippbadens Vattenkuranstalt, som fått sitt namn av kneippkuren, gav så småningom namn åt hela stadsdelen.

Gatunamnen i Kneippen återfinns första gången på en karta från 1896–1897 och var typiska stadsgatunamn, till exempel Odensgatan, Strandvägen och Vasagatan. Vid sammanslagningen med Norrköping fick namn som redan fanns inne i staden bytas ut och då valdes flera ”minnesnamn”: Borgsgatan och Lötgatan efter de socknar på vars mark Kneippen byggts, Korshagen efter själva markområdet och Villagatan efter det tidigare namnet Borgs villastad.

Stadsdelens kvartersnamn är jämngamla med gatunamnen och nästan samtliga hämtades från djurriket: vattenlevande djur längs med Strömmen i norr, fåglar i söder och mestadels däggdjur däremellan.