Den 18 juni 1938 namngavs Borgsgatan, Korshagen, Lindgatan, Lötgatan, Villagatan och Vägträffen i Kneippen.

Borgsgatan skulle påminna om att Borgs villastad (Kneippen) ligger på mark som ingår i Borgs socken; Korshagen ”efter den plats, varå en stor del av samhället uppförts”. Namnet finns på en karta från 1695-1700; Lötgatan valdes ”såsom en erinran om, att villastaden uppförts å mark, som tidigare tillhört bl.a. Löts socken”.

(Korshagen – torget i Borgs villastad)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.