Blomstergatan

Blomstergatan

Blomstergatan i Haga namngavs den 30 oktober 1970. Gatan löper vid parken Blomsterängen och hette Blomstervägen 1942–1970. Parken namngavs efter områdets gamla namn. Jordbruksfastigheten Blomsterängen ägdes 1908 av Stens bruk i Graversfors och kallades därför av...
Sandbyhovsgatan

Sandbyhovsgatan

Den 28 april 2000 namngavs Sandbyhovsgatan i Haga. Sandbyhov var en herrgårdsbyggnad som var inspektorsbostad för Ståthöga gård som ofta haft samma ägare och brukare som Sandby. Huvudbyggnaden användes som folkskola från 1870-talet till 1910 då den brann ned. Samma år...
Kvarteret Taborsberg

Kvarteret Taborsberg

Den 31 mars 1942 namngavs kvarteret Taborsberg i Haga. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. De sista adliga som bodde på Taborsberg var de ogifta systrarna Augusta Gyllenkrok (1821–1910) och Lovisa Gyllenkrok...
Blommelundsgatan

Blommelundsgatan

Den 19 mars 1942 namngavs Blommelundsgatan i Haga. Blommelund var ett småbruk vars nya mangårdsbyggnad uppfördes omkring 1890 efter en brand. Gården fanns kvar ännu 1940 och var då i Norrköpings stads ägo sedan ett år.