Herrgårdsvägen

Herrgårdsvägen

Herrgårdsvägen i Haga namngavs den 7 november 1929. Leder till Taborsbergs herrgård. Taborsberg med anor från 1700-talet var ”bebyggd för ståndspersoner” och räknades som herrgård. Släkten Gyllenkrook var gårdens sista adliga ägare och då bodde här de två ”fröknarna...
Hagalundsgatan

Hagalundsgatan

Den 30 oktober 1970 namngavs Hagalundsgatan i Haga. Hagalund var ett arrendetorp under Himmelstalund i Lovisa utjord – omtalat 1882 och det fanns kvar ännu 1930. Gatan fick namnet Hagalundsvägen 1929, men namnet byttes 1970 inför kommunsammanslagningen eftersom en...
Norralundsgatan

Norralundsgatan

Norralundsgatan i Haga namngavs den 19 mars 1942. Norralund (eller Norra Lund) var en gård nära stadsgränsen, vars mark i början på 1900-talet till största delen användes för trädgårdsodling. På gården låg även Smedstugan och Holmens...