Kvarteret Kejsarkronan i Haga namngavs den 31 mars 1942.

Namngrupp ”prydnadsväxter”.

(Hagaskolan i kvarteret Kejsarkronan år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)