Den 30 oktober 1970 namngavs Hagalundsgatan i Haga.

Hagalund var ett arrendetorp under Himmelstalund i Lovisa utjord – omtalat 1882 och det fanns kvar ännu 1930. Gatan fick namnet Hagalundsvägen 1929, men namnet byttes 1970 inför kommunsammanslagningen eftersom en väg i Strömsfors i Kolmårdens kommun hade – och fortfarande har – detta namn.