Vulkangatan

Vulkangatan

Den 8 november 1928 namngavs Vulkangatan i Butängen. Gatan fick sitt namn till minne av AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som bildades 1877. Verksamheten omfattade tillverkning av ångpannor, ångmaskiner, motorer, pumpar med mera. International Harvester från Chicago...
Norrköpings Centralstation

Norrköpings Centralstation

1866 öppnades bandelen Katrineholm-Norrköping för trafik. Stationshuset i Norrköping, som sammanbyggdes med en trespårig banhall, ritades av A W Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Det var ett tvåvåningshus i sten med flacka tak och...