Stationsparken

Stationsparken

Den 21 december 1999 namngavs Stationsparken i Butängen. Parken ligger väster om Norrköpings Centralstation vid Norra Promenaden. Järnvägsstationen vid Södra stambanan ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och stod färdig 1866. Norra delen av Carl Johans park...
Verkmästargatan

Verkmästargatan

Den 16 december 1965 namngavs Verkmästargatan i Butängen. Den tidigare Verkstadsgatan, som fått sitt namn av sitt läge intill International Harvesters fabrik, delades genom en stadsplaneändring 1965 i två delar. Den östliga delen fick då namnet Verkmästargatan medan...
Kvarteret Vulkan

Kvarteret Vulkan

Den 2 december 1915 namngavs kvarteret Vulkan i Butängen. I kvarteret låg AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som hade grundats 1877. Verksamheten omfattade tillverkning av ångpannor, ångmaskiner, motorer, pumpar med mera. International Harvester från Chicago köpte 1905...
Kvarteret Centralstationen

Kvarteret Centralstationen

Den 12 september 2000 namngavs kvarteret Centralstationen i Butängen. Det byggnadsminnesförklarade stationshuset i Norrköping ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Året därpå öppnades bandelen...
Kvarteret Spolaren

Kvarteret Spolaren

Den 13 maj 1959 namngavs kvarteret Spolaren i Butängen. I beslutsprotokollet för namngivningen står att namnet hämtades ur gruppen ”elektriska termer” tillsammans med Statorn och ett antal kvarter i Ingelsta. Mer troligt är dock att det är yrket “spolare”...

Butängen

Butängen var jordbruksmark direkt norr om staden, mellan Norrtull och Slottshagen vid Johannisborg. Längs gränsen till Butängen anlades Norra Promenaden och här drogs även järnvägen fram. Den nuvarande stadsdelen sträcker sig dock betydligt längre norrut än den gamla...