Den 20 december 1945 namngavs Ståthögavägen i Butängen. Lagerlunda och Ingelsta.

Leder till egendomen Ståthöga som omtalas i dokument första gången 1358. Sedan 1890 ägdes den av Norrköpings stad men var utarrenderad. Huvudbyggnaden används numera av Rudolf Steinerskolan. Gatan kallades Ståthögagatan 1930.

(Ståthöga gård. Foto: Rudolf Steinerskolan)