Den 20 december 1945 namngavs Ståthögavägen i Butängen. Lagerlunda och Ingelsta.

Leder till egendomen Ståthöga som omtalas i dokument första gången 1358. Sedan 1890 ägdes den av Norrköpings stad men var utarrenderad. Huvudbyggnaden används numera av Rudolf Steinerskolan. Gatan kallades Ståthögagatan 1930.

(Ståthöga gård. Foto: Rudolf Steinerskolan)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.