Den 8 november 1928 namngavs Murar Jonssons gränd i Butängen.

Gatan fick sitt namn ”till erinran om en framstående ’kommunalpamp’ i norra förstädernas municipalsamhälle”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.