Dalkarlsbron

Dalkarlsbron

Den 30 november 1992 namngavs Dalkarlsbron i stadsdelen Berget. Bron leder mot Holmentornet. Här har funnits en bro sedan Kvarnholmen började utnyttjas som kvarnläge på medeltiden. Den nuvarande bron anlades 1992 och ersatte en körbana på stenfyllnad som funnits på...
Grytstorget

Grytstorget

Den 22 november 1995 namngavs Grytstorget i stadsdelen Berget. Torget ligger vid en viktig plats i Norrköpings industrihistoria. Här fanns Gryts kvarn redan 1487 och stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten...
De Geerskolan

De Geerskolan

De Geerskolan stod färdig 1862 utmed Södra Promenaden och var då ett av de första folkskolehusen som uppfördes efter folkskolereformen. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Malm som i stort följde rekommendationer givna av Malmörektorn P A Siljeström, en av tidens...
Gamla gymnastikhuset

Gamla gymnastikhuset

Gamla gymnastikhuset, som stod färdigt 1868, uppfördes i anslutning till det nya läroverket och blev Norrköpings första egentliga gymnastikhall. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Malm. Den har en trearmad korsplan med genomgående mittparti i två våningar och låga...
Holmentornet

Holmentornet

Holmentornet bildar entré till Holmens Bruk AB:s numera övergivna fabriksområde vid Motala Ström. Byggnaden uppfördes 1750, sannolikt för att markera brukets självständighet gentemot stadens styrelse, praktiskt fungerade byggnaden som arkiv och kontor. Tornbyggnadens...
Strykjärnet

Strykjärnet

Det s.k. Strykjärnet, beläget på en vattenomfluten holme strax nedströms Bergsbron, har blivit något av en symbol för Norrköpings komprimerade industrilandskap utmed Motala ström. Huset uppfördes 1916-1917 som bomullsväveri för Holmens Bruks och Fabriks AB efter...