Den 18 september 1958 namngavs Kungsgatan i Nordantill och Berget.

Kungsgatan var huvudgatan i stadsdelen Nordantill och namnet var en pendang till huvudgatan på andra sidan Strömmen, Drottninggatan. Den kallades ”stora gatan på norr” på 1650-talet och Kungsgatan på 1769 års karta. Den har även kallats Norr Storgata och Stora Stockholmsgatan. Senast 1848 delades den i Norra Kungsgatan (norr om Bergsbron) och Västra Kungsgatan (söder om Bergsbron). Kring förra sekelskiftet förlängdes gatan från korsningen med S:t Persgatan och den nya delen fick namnet Sydvästra Kungsgatan. Sedan 1958 heter hela gatusträckningen återigen Kungsgatan.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.