Den 30 november 1992 namngavs Laxholmsbron.

Namnet Laxholmen återfinns på en karta från 1751. Laxfisket var tillsammans med kvarnströmmarna viktiga faktorer bakom Norrköpings grundande under medeltiden och i det äldsta dokument där Norrköping nämns – från 1283 – skänkte drottning Sofia sina rättigheter till laxfiske i Strömmen till nunneklostret i Skänninge. År 1899 byggdes en provisorisk bro på platsen sedan Bergsbron rasat vid en häftig vårflod, men något namn på den bron har inte kunnat återfinnas. Den nuvarande bron byggdes 1991 och ersatte ett betongdäck som förenat Laxholmen med kvarteren söder om Strömmen. Laxholmsbron användes som arbetsnamn under plan- och byggprocessen och namnet kom även som förslag i en tävling som Norrköpings Tidningar anordnade. Under en period ifrån 1877 hade holmens norra bro kallats Laxholmsbron.