Den 30 november 1992 namngavs Laxholmsbron.

Namnet Laxholmen återfinns på en karta från 1751. Laxfisket var tillsammans med kvarnströmmarna viktiga faktorer bakom Norrköpings grundande under medeltiden och i det äldsta dokument där Norrköping nämns – från 1283 – skänkte drottning Sofia sina rättigheter till laxfiske i Strömmen till nunneklostret i Skänninge. År 1899 byggdes en provisorisk bro på platsen sedan Bergsbron rasat vid en häftig vårflod, men något namn på den bron har inte kunnat återfinnas. Den nuvarande bron byggdes 1991 och ersatte ett betongdäck som förenat Laxholmen med kvarteren söder om Strömmen. Laxholmsbron användes som arbetsnamn under plan- och byggprocessen och namnet kom även som förslag i en tävling som Norrköpings Tidningar anordnade. Under en period ifrån 1877 hade holmens norra bro kallats Laxholmsbron.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.