Kvarteret Vätet

Kvarteret Vätet

Kvarteret Vätet i Kvillinge landsbygd namngavs den 18 november 2004. Namngrupp ”gasformiga grundämnen”. Väte är det lättaste grundämnet, tillika universums vanligaste. (Stadiums centrallager i kvarteret Vätet år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs...