Snöromsvägen

Snöromsvägen

Snöromsvägen i Kolmårdens landsbygd namngavs den 12 juni 1997. Snörom (eller Snörum) är en fastighet på Konungsunds sockenallmänning i Krokeks socken. År 1862 blev den skola för Marmorbrukets barn och hade på 1930-talet blivit bostad åt arbetare på Marmorbruket....
Sundtorpsvägen

Sundtorpsvägen

Sundtorpsvägen i Borg namngavs den 7 juni 1994. Väger löper fram till villasamhället Sundtorp. Sundtorp var ett fiskartorp under Eksunds gård och nämns i dokument första gången 1773. Innehavaren bedrev fiske i Glan och i Strömmen på Eksunds...
Ramshällsvägen

Ramshällsvägen

Ramshällsvägen på Händelö namngavs den 26 april 1973. Vägen går mot Ramshäll, ett berg ute på en udde i Ståthögaviken på Västerbyholms ägor. Namnet betyder Korpklippan (eller Korphällen) och går tillbakapå det från fornsvenska rafn (korp). Namnet Ramshäll finns på...
Mossmarksvägen

Mossmarksvägen

Mossmarksvägen i Puksten i Eneby landsbygd namngavs den 22 april 2020. De samtidigt namngivna Björkesnårsvägen, Mossmarksvägen, Tallhöjdsvägen, Torvstigen och Ängsmarksvägen har namn som syftar på områdets karaktär. (Mossmarksvägen på flygfoto från...