Snöromsvägen i Kolmårdens landsbygd namngavs den 12 juni 1997.

Snörom (eller Snörum) är en fastighet på Konungsunds sockenallmänning i Krokeks socken. År 1862 blev den skola för Marmorbrukets barn och hade på 1930-talet blivit bostad åt arbetare på Marmorbruket. Namnet  Snörum användes ofta om platser där vägen vänder eller tar av; snöra om i betydelsen svänga eller ta av. Även platsen Snörum i Kolmården ligger vid ett vägskäl.