Litorinavägen i Kolmårdens landsbygd namngavs den 22 juni 1983.

Vägnamnen i Kopparbo hämtades från olika bebyggelseepoker i området och Litorinavägen anknyter den tid för mellan cirka 8 500 och 3 000 år sedan då Litorinahavet (ett stadium i Östersjöns utvecklingshistoria) hade sin strandlinje något söder om vägens sträckning. Man har gjort fynd av stenyxor i närheten, några meter ovanför den dåvarande havsnivån.