Runstensvägen

Runstensvägen

Den 16 januari 2012 namngavs Runstensvägen i Kimstad. Namnet syftar på Kimstad sockens enda bevarade runstenar som numera finns vid Kimstad kyrka. Den ena är numera uppställd vid kyrkogårdsmurens norra ingång och den andra, som kan vara en häll från ett tidigkristet...
Erik Exings gata

Erik Exings gata

Den 15 december 1955 namngavs Erik Exings gata i Enebymo. Gatan löper förbi Östra Eneby kyrka och namnet ”hänsyftar på en av de mest kända kyrkoherdarna i församlingens historia, vilken spelade en stor roll för bygden under ryssarnas plundring...
Spinnaregatan

Spinnaregatan

Den 3 december 1990 namngavs Spinnaregatan i Smedby. Samtidigt namngavs Svärmaregatan. ”Med hänsyn till att några befintliga namn med anknytning till området inte finns, föreslås att de nya gatorna får namn som ansluter till gatunamnet Fjärilsgatan och till...
Vårfruvägen

Vårfruvägen

Den 27 oktober 1988 namngavs Vårfruvägen i Krokek. Vägen har fått namn efter Vårfrukloster som på 1400-talet grundades i Krokek på gränsen mellan Östergötland och Sörmland. Vägen var tidigare en del av Brandmästarvägen. (Gunillakyrkan vid ruinerna av Krokeks kloster....
Bjärbytorpsgatan

Bjärbytorpsgatan

Den 27 oktober 1988 namngavs Bjärbytorpsgatan i Rambodal. Området kallas Bjärbytorpet efter torpet Bjärbytorp. Byn Bjärby, sydost om Rambodal, är känd sedan 1399 då Sigge i Bjärby bodde här. Namnet skrevs ursprungligen Biærby med förledet ”biærgh” som är en gammal...
Ruperts väg

Ruperts väg

Den 21 oktober 1958 namngavs Ruperts väg i Skärblacka. Vägen är uppkallad efter ingenjören Rupert Andersson (1887–1954). Andersson var driftsingenjör vid Ljusfors Pappersbruk och ledamot av kommunalfullmäktige i Kullerstad. ”Genom hans initiativ bildades...