Timotejvägen i Krokek namngavs senast 1968.

Namngrupp ”grödor”.