Idegransvägen i Bäckerslund i Kvillinge landsbygd namngavs den 4 november 1993.

Namngrupp ”träd”.