Idegransvägen i Bäckerslund i Kvillinge landsbygd namngavs den 4 november 1993.

Namngrupp ”träd”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.