Dragtorpsvägen

Dragtorpsvägen

Den 26 oktober 1970 namngavs Dragtorpsvägen i Krokek. Vägen utgör förbindelsen till fastigheterna kring Dragtorpet. Torpet låg på häradsallmänningen vid Svintunaån och när det nämns i kyrkböckerna första gången 1791 gick det under namnet ”Draktorpet”. Ursprunget tros...
Bergsbron

Bergsbron

Den första Bergsbron byggdes senast 1719. På Norrköpingskartan från 1640 finns ingen bro här, men på 1719 års karta återfinns ”Bergs Broen” för första gången. En ny bro av sprängd gråsten uppfördes 1775. Den våldsamma vårfloden i april 1788 skapade stor oreda och...
Borgsgatan

Borgsgatan

Den 18 juni 1936 namngavs Borgsgatan i Kneippen. Från början hette gatan Trafikgatan, men namnet byttes eftersom namnberedningen vid namnöversynen 1936 ansåg att namnet Borggatan borde bevaras för att erinra om att Borgs villastad är belägen på mark som ingår i Borgs...
Krusenhofsvägen

Krusenhofsvägen

Den 9 maj 1950 namngavs Krusenhofsvägen i Åby. Vägen leder till Krusenhofs herrgård. Gården omnämns första gången 1469 och blev säteri 1623 genom den tyskfödde köpmannen Peter Kruse (adlad Crusebjörn) som sedermera även blev landshövding i Dalarna. Han kom att äga...
Herstabergsrondellen

Herstabergsrondellen

Den 29 mars 2006 namngavs Herstabergsrondellen i Kvillinge landsbygd. Namnet anknyter både till bostadsområdet Herstadberg som ligger öster om järnvägen och till Herstabergsvägen som löper till rondellen. Herstadberg har fått sitt namn efter Herstabergs herrgård...
Björklundsvägen

Björklundsvägen

Den 25 mars namngavs Björklundsvägen i Ljunga. Vägen har fått sitt namn efter torpet Björklund, som finns i kyrkböckerna från och med 1812. Vägen hette tidigare Skolvägen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.