Kopparbovägen i Kopparbo, Kolmårdens landsbygd namngavs den 22 juni 1983.

Vägen är den enda farbara in till området Kopparbo. Från början var Kopparbo endast namnet på ett torp i sydöstra delen av det nuvarande samhället medan övriga bostäder i området betecknades med sina  respektive gårds- eller torpnamn. Ångbåtsbryggan kom senare att anläggas vid torpet och därefter fick området benämningen Kopparbo. Namnet förankrades än mer sedan Kopparbo konsumbutik startat 1907. De  som bodde i trakten hämtade sin post i affären och fick således även postadressen Kopparbo. Samhället var som störst på 1930-talet.

Namnet tros komma från yrket koppare, antingen i betydelsen åderlåtare eller koppsvarvare.