Mauritzbergs herrgård

Mauritzbergs herrgård

På 1580-talet ägdes Björsätter med flera gårdar i Östra Husby socken av Mauritz Birgersson Grip. Av dessa gårdar bildade hans dotter Ebba Grip på 1630-talet ett säteri, som hon sedermera döpte till Mauritzberg efter sin far. Hon lät uppföra ett stenhus vid Björsätter...
Ribbingsholms herrgård

Ribbingsholms herrgård

Gården, då kallad Hallestad, donerades 1668 till presidenten Joh. Strömfelt, tillhörde därefter medlemmar av släkten Ribbing, efter vilken den fått sitt namn. 1806-1824 ägdes den av ett par grevar Spens, därefter av grosshandlaren G. Godenius och dennes son, vars...
Rodga herrgård

Rodga herrgård

Tullinspektören m.m. Hans Peter Hellwegh från Hamburg köpte 1678 skattehemmanet Rodga där han anlade ett buldanväveri (buldan är en sorts säckväv som användes som segelduk). Bruket lades ner vid 1800-talets mitt. Den bevarade herrgårdsanläggningen av timmer består av...
Skoga

Skoga

Skoga är ett synnerligen välbevarat exempel på de påkostade bostäder för fritidsbruk som under 1800-talet började uppföras av burgna stadsbor. Det var den kände Norrköpingsfabrikören och politikern Carl Swartz som 1891 lät uppföra Skoga på Kolmårdsbranten i anslutning...
Viskärs fyrplats

Viskärs fyrplats

På häradsekonomiska kartan från 1866-1877 finns en lotsplats utmarkerad vid hamnen bakom förrådsbyggnaden. Ingen annan bebyggelse fanns tidigare på Viskär. För att få en säkrare insegling förbi Arkö föreslog Norrköpings Lotskapten i Lotsfördelningen att två...