Tullinspektören m.m. Hans Peter Hellwegh från Hamburg köpte 1678 skattehemmanet Rodga där han anlade ett buldanväveri (buldan är en sorts säckväv som användes som segelduk). Bruket lades ner vid 1800-talets mitt. Den bevarade herrgårdsanläggningen av timmer består av huvudbyggnad och två flyglar. Huvudbyggnaden är uppförd i två våningar, panelklädd och rödfärgad. Taket är brutet och har bevarat sin spåntäckning. Övervåningen och taket byggdes 1762, medan bottenvåningen anses ha tillkommit efter en brand 1741, då huvudbyggnaden förstördes och väveriet skadades. Enligt en annan tradition är undervåningen uppförd vid buldanväveriets anläggande.

Flyglarna i en våning under brutet tak är också uppförda under 1700-talet. Till byggnadsminnet hör också den samtida timrade bodlängan.

Källa: Byggnadsminnen 1978-1988 – Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690, Riksantikvarieämbetet, Uppsala 1989

(Foto: Jordgubbe/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5)