Syltenvägen

Syltenvägen

Syltenvägen löper nedanför Syltberget. Namnet är känt första gången 1930 men vägen är fanns redan när Konst- och industriutställningen arrangerades i Sylten 1906. De vattensjuka ängarna på Strömmens södra sida kallades sedan gammalt Södra Sult och senare Södra Sylten....
Sjötullsgatan

Sjötullsgatan

Sjötullsgatan är känd första gången på 1848 års stadskarta. Gatan löpte österut från Sjötullen – stadens tullgräns mot havet. Stadstull, eller lilla tullen, var en införselavgift som 1622–1810 togs ut på handelsvaror som skulle säljas i staden. Den betalades i...
Surgatan

Surgatan

Den 13 juni 1963 namngavs Surgatan i Sylten. Namnets bakgrund är okänd. Gatan utgjorde ursprungligen en del av Risängsgatan men fick ett eget namn sedan den nya Ledungsplan skurit av den.

Mäklaregatan

Den 29 april 1970 namngavs Mäklaregatan i Sylten. Namnet hör till gruppen ”hamnverksamheter”. En skeppsmäklare är en redares eller fartygsoperatörs representant i en hamn.
Röda stugans gata

Röda stugans gata

Den 22 september 1938 namngavs Röda stugans gata i Sylten. Namnet valdes för att ”bevara minnet av ett känt, numera nedrivet utvärdshus, beläget ungefär vid gatans norra ändpunkt”. Röda Stugan återfinns på kartor över Norrköping sedan 1785 och räknas som stadens...
Sida 1 av 3123

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.