Kvarteret Pollaren i Sylten namngavs den 22 november 1995.

Namngrupp ”båttillbehör”. En pollare är en cylinderformad järn- eller träkonstruktion på ett fartygsdäck eller på kaj, avsedd som fäste för grövre kablar och förtöjningstrossar.