Den 29 april 1970 namngavs Packaregatan i Sylten.

Namnet hör till gruppen ”hamnverksamheter”.

(Öhmanskajen i Norrköpings hamn)

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.