Hällmarksvägen

Hällmarksvägen

Hällmarksvägen i Arkösund namngavs den 28 september 2010. Namnet är hämtat från det skogsområde med hotade arter, en så kallad nyckelbiotop, som ligger väster om vägen. Biotopen består av hällmark och bergbranter.
Bergbrantsvägen

Bergbrantsvägen

Den 28 september 2010 namngavs Bergbrantsvägen i Arkösund. Namnet är hämtat från det skogsområde med hotade arter, en så kallad  nyckelbiotop, som ligger väster om vägen. Biotopen består av hällmark och bergbranter.