Arkösund

Arkösund

Namnet Arkösund avsåg från början sundet mellan fastlandet och Arkö. Ön omtalas på 1300-talet, sundet på 1500-talet och bebyggelse första gången 1698 då Arkösund var ett torp där det bedrevs krogverksamhet. Arkösunds utveckling tog fart då Vikbolandsbanan från...
Bergbrantsvägen

Bergbrantsvägen

Den 28 september 2010 namngavs Bergbrantsvägen i Arkösund. Namnet är hämtat från det skogsområde med hotade arter, en så kallad  nyckelbiotop, som ligger väster om vägen. Biotopen består av hällmark och bergbranter.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.