Hällmarksvägen

Hällmarksvägen

Hällmarksvägen i Arkösund namngavs den 28 september 2010. Namnet är hämtat från det skogsområde med hotade arter, en så kallad nyckelbiotop, som ligger väster om vägen. Biotopen består av hällmark och bergbranter.
Bergbrantsvägen

Bergbrantsvägen

Den 28 september 2010 namngavs Bergbrantsvägen i Arkösund. Namnet är hämtat från det skogsområde med hotade arter, en så kallad  nyckelbiotop, som ligger väster om vägen. Biotopen består av hällmark och bergbranter.
Nordanskogsvägen

Nordanskogsvägen

Nordanskogsvägen i Arkösund namngavs den 26 maj 1988. Vägen löper genom Nordanskogsområdet som ligger väster om Arkösunds samhälle. Nordanskogs gård har anor från 1600-talet.
Arkösund

Arkösund

Namnet Arkösund avsåg från början sundet mellan fastlandet och Arkö. Ön omtalas på 1300-talet, sundet på 1500-talet och bebyggelse första gången 1698 då Arkösund var ett torp där det bedrevs krogverksamhet. Arkösunds utveckling tog fart då Vikbolandsbanan från...