Namnet Arkösund avsåg från början sundet mellan fastlandet och Arkö. Ön omtalas på 1300-talet, sundet på 1500-talet och bebyggelse första gången 1698 då Arkösund var ett torp där det bedrevs krogverksamhet.

Arkösunds utveckling tog fart då Vikbolandsbanan från Norrköping stod klar 1895. Här byggdes bostäder för fiskare, varvsarbetare och järnvägspersonal och även sommarbostäder för välbeställda
Norrköpingsbor. Arkösund blev ett välbesökt sommarnöje.

Namnet Arkö skrevs tidigast Alrækkia och är sammansatt av trädnamnet al och det fornsvenska ordet rækkia (rad, räcka) och betyder alltså ”den albevuxna räckan”.

De första officiella vägnamnen i Arkösund fastställdes 1988 efter samråd med Arkösunds samfällighetsförening, Järnvägsskogens samfällighetsförening och Lisslindö vägsamfällighet.

(Vy över Arkösund. Foto: Werngrens ateljé. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)