Cylindervägen i Kvillinge landsbygd och Jursla namngavs den 23 augusti 2010.

Valet av namn på vägen vid den nya räddningsstationen i Kvillinge motiverades inte.