Hovslagarbacken

Hovslagarbacken

Hovslagarbacken i Svärtinge namngavs den 28 juni 1996. Vägen har fått namn efter en smedja som drevs mellan åren 1929 och 1956 av smeden Karl Valentin Johansson (1889–1975). Han tillverkade bland annat järnstaket, grindar, vagnshjul och hästskor samt arbetade med...
Mejerivägen

Mejerivägen

Mejerivägen i Eneby landsbygd namngavs den 29 februari 1996. Vägen löper förbi Svärtinge gård som i slutet av 1800-talet hade ett av sammanlagt elva herrgårdsmejerier som var aktiva runt Norrköping.
Kiselgatan

Kiselgatan

Den 9 oktober 1996 namngavs Kiselgatan i Ingelsta. Namnet hör till gruppen ”grundämnen” som dominerar i stadsdelen. Kisel är ett grundämne som hör till kolgruppen. (Kiselgatan år 2021)
Larsborgsvägen

Larsborgsvägen

Larsborgsvägen i Eneby landsbygd namngavs den 9 oktober 1996. Vägen är namngiven efter fastigheten Larsborg som byggdes i början av 1930-talet av familjen Larsson på sockenallmänningen Ringstad mo. Vägen fick namnet på begäran av de boende och var tidigare en del av...