Emil Hedelius gata

Emil Hedelius gata

Emil Hedelius gata i Klockaretorpet namngavs den 31 januari 1974. Klädesfabrikören och politierådmannen Emil Hedelius (1815–1895) donerade tillsammans med sin maka Thérèse Hedelius, född Pamp (1826–1902), stora belopp till Norrköping för olika sociala...
Vickelbyvägen

Vickelbyvägen

Vickelbyvägen i Skärblacka namngavs den 31 januari 1974. I namngivningsbeslutet noteras att ”Skärblacka Vägförening har för den nya vägen föreslagit namnet Vickelbyvägen efter ett äldre namn på Kullerstads Prästgård, på vars ägor vägen är belägen.” Gården Vickelby...
Axel Swartlings gata

Axel Swartlings gata

Axel Swartlings gata i Klockaretorpet namngavs den 31 januari 1974. Axel Swartling (1840–1918) var industriledare och politiker. Han efterträdde 1875 John Lenning som disponent på Drags AB, en tjänst som han innehade till sin död 1918. Han var också med och startade...