Emil Hedelius gata i Klockaretorpet namngavs den 31 januari 1974.

Klädesfabrikören och politierådmannen Emil Hedelius (1815–1895) donerade tillsammans med sin maka Thérèse Hedelius, född Pamp (1826–1902), stora belopp till Norrköping för olika sociala ändamål.