Gustaf Janzéns gata i Klockaretorpet namngavs den 31 januari 1974.

Gustaf Janzén (1873–1930) var en ”märkesman inom textilarbetarnas organisationer”. Han var ordförande för Svenska Textilarbetareförbundet 1904–1930 och politiskt aktiv ända fram till sin död. Han var den enda  namngivne personen i fullmäktigemotionen som föreslog att man skulle hedra framstående män och kvinnor ur Norrköpings historia med gatunamn.