Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan i Lindö namngavs den 25 maj 1967. Gatan löper längs Lindökanalen som byggdes 1956-1962. Tankar på en kanal som skulle göra inloppet till Norrköpings hamn kortare hade funnits i flera hundra år. År 1948 fattade stadsfullmäktige byggbeslutet och i juni 1962...
Sköldvägen

Sköldvägen

Sköldvägen i Åby namngavs den 7 april 1967. Namnen Sköldvägen, Printzvägen och Sköldstigen valdes för att hedra familjen Printzsköld som ägde Krusenhofs herrgård 1912–2007. Den förvärvades av tidigare landshövdingen, sedermera riksmarskalken, Otto  Printzsköld...
Morängatan

Morängatan

Morängatan i Vilbergen namngavs den 25 maj 1967. Namngrupp ”stenbrytning”. Morän är geologisk avlagring som främst består av söndersmulade bergartsfragment.
Hamndalsvägen

Hamndalsvägen

Hamndalsvägen i Åby namngavs den 7 april 1967. Hamndalen var en fastighet som hörde till gården Nylund (1925). Vägen förlängdes 1970 med den tidigare Hagavägen.