Morängatan

Morängatan

Morängatan i Vilbergen namngavs den 25 maj 1967. Namngrupp ”stenbrytning”. Morän är geologisk avlagring som främst består av söndersmulade bergartsfragment.
Hamndalsvägen

Hamndalsvägen

Hamndalsvägen i Åby namngavs den 7 april 1967. Hamndalen var en fastighet som hörde till gården Nylund (1925). Vägen förlängdes 1970 med den tidigare Hagavägen.
Porsvägen

Porsvägen

Porsvägen i Jursla namngavs den 7 april 1967. Namnet ansluter förmodligen till de många växtnamnen bland Jurslas vägar. Pors växer i de små myrmarkerna i naturreservatet Jursla gammelskog.