Ingelstagatan

Ingelstagatan

Ingelstagatan i Butängen och Lagerlunda namngavs den 14 maj 1959. Vägen löpte till Ingelstad gård. Ingelstad (eller Ingelsta) är känt sedan 1400-talet. År 1910 köpte Norrköpings stad gården och Ingelstadjorden blev senare uppdelad i industri- och handelsmark där...
Jordbrogatan

Jordbrogatan

Jordbrogatan i Skarphagen namngavs den 29 oktober 1959. Gatan är sannolikt namngiven efter en plats i Borgs socken, men benämningen Jordbron har inte kunnat hittas på någon karta eller i ortnamnsregistret. En jordbro var en vägbank uppbyggd av jord och namnet kan...
Resebrogatan

Resebrogatan

Den 19 februari 1959 namngavs Resebrogatan i Skarphagen. Namngiven efter den medeltida byn Resebro i Borgs socken. Grunden till namnet är risbro (bro av ris över sankmarker) som här syftar på en väg av ris och sten över den västligaste delen av...
Majviksgatan

Majviksgatan

Den 29 oktober 1959 namngavs Majviksgatan i Skarphagen. Majvik var 1931 en avstyckad fastighet i Skarphagen (även kallad Gustafsberg Nr 3).