Den 29 oktober 1959 namngavs Majviksgatan i Skarphagen.

Majvik var 1931 en avstyckad fastighet i Skarphagen (även kallad Gustafsberg Nr 3).

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.