Den 29 oktober 1959 namngavs Majviksgatan i Skarphagen.

Majvik var 1931 en avstyckad fastighet i Skarphagen (även kallad Gustafsberg Nr 3).