Jordbrogatan i Skarphagen namngavs den 29 oktober 1959.

Gatan är sannolikt namngiven efter en plats i Borgs socken, men benämningen Jordbron har inte kunnat hittas på någon karta eller i ortnamnsregistret. En jordbro var en vägbank uppbyggd av jord och namnet kan antingen syfta på den fysiska företeelsen eller på en plats uppkallad efter jordbron.