Bråboplan

Bråboplan

Bråboplan i Marielund namngavs den 11 oktober 1928. Fick sitt namn av Bråbogatan som slutar här. Gatan namngavs elva år tidigare efter Bråbo härad norr om Norrköping till vilket Östra Eneby socken hörde.
Länsmansgatan

Länsmansgatan

Länsmansgatan i Lagerlunda namngavs den 8 november 1928. Namnet erinrar om länsman Edvin Lindby (1866–1913) som ”på sin tid kraftigt bidragit till upprätthållandet av ordningen bland norra förstädernas dåmera något oroliga befolkning”. Lindby blev 1895 kronolänsman i...
Oxtorget

Oxtorget

Oxtorget i Marielund namngavs den 11 oktober 1928. Här låg den så kallade Oxvallen där det hölls kreatursmarknader och torghandel med bland annat varor från trädgårdsmästerierna i stadens utkanter. ”Här var det även en träffpunkt för politiska möten, många gånger...
Himmelstalundsvägen

Himmelstalundsvägen

Himmelstalundsvägen i Marielund namngavs den 11 oktober 1928. Gatan ledde ursprungligen från Stockholmsvägen och ända fram till Himmelstalunds gård, men blev senare avskuren från nuvarande Himmelstadlundsallén av Beckershov, Finspångsvägen och Norra...