Länsmansgatan i Lagerlunda namngavs den 8 november 1928.

Namnet erinrar om länsman Edvin Lindby (1866–1913) som ”på sin tid kraftigt bidragit till upprätthållandet av ordningen bland norra förstädernas dåmera något oroliga befolkning”. Lindby blev 1895 kronolänsman i Bråbo härad dit Östra Eneby socken med Norra förstäderna hörde. Han var länsman ännu 1909.

Gatan hade ursprungligen sin sträckning där Lagerlundaparken nu ligger och fick sitt nuvarande läge 1945. Åren 1928–1945 låg även Lindbygatan parallellt med Länsmansgatan. I Åby, där Edvin Lindby bodde, finns Lindbyvägen.