Kvarteret Törnrosa i Söderstaden namngavs den 1 november 1989.

Kvarteret hette tidigare Klingstad efter gården Klingstad som låg strax norr om det. Det nya namnet inspirerades av de intilliggande kvarteren Askungen, Rödluvan och Snövit.

(Nuvarande kvarteret Törnrosa vid korsningen Albrektsvägen – Gamla Övägen. Vykort)