Kvarteret Svea på Saltängen namngavs den 12 september 2012.

Det lilla kvarteret fick sitt namn efter den intilliggande Sveaplatsen som före 2012 hette Sveaparken. På 1879 års karta utgjorde Sveaparken, Götaparken och norra delen av Carl Johans park tillsammans Stadsparken.

(Flygfoto år 2021)