Kvarteret Stenhuset hör till 1729 års kvartersnamn.

Här låg Louis De Geers palats, Stenhuset, som uppfördes 1627–1646 i rött och gult tegel, och var dåtidens praktfullaste privathus i Norrköping. Anläggningen omfattade också två flyglar, ekonomibyggnader, stall, vagnshus, fähus och en brukshandel samt en stor trädgård. Sedan De Geer byggt ett nytt palats i Stockholm övertogs Stenhuset av hans svärson och förtroendeman i Norrköping, Carl De Besche (1612–1681), och senare residerade Jacob Reenstierna (1625–1678), den nya ägaren till Mässingsbruket, här. Palatset eldhärjades 1711 och revs. Enligt 1766 års mantalslängd användes kvarteret Stenhuset som tobaksplantage.

Den välva källarvåningen från De Geers hus ingår i den nuvarande byggnaden som uppfördes 1784 av murmästaren Johan Fredric Fehmer

(Foto: Bengt Oberger/Wikimedias Commons CC BY-SA 3.0)