Kvarteret Stallet i Nordantill namngavs den 27 november 1957.

”Stallet minner om att stadens gästgivaregård med tillhörande stall legat i detta kvarter”, heter det i magistratens protokoll. Kvarteret var fram till 1957 en del av grannkvarteret Stjärnan.

(Central Hotell i hörnet Slottsgatan-Vattengränd i kvarteret Stallet (då kvarteret Stjärnan) år 1920. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)