Den 15 januari 2016 namngavs kvarteret Kvarnstenen i Nordantill.

Genom en ny detaljplan delades kvarteret Mjölnaren i två delar av Mjölnareparken. Den norra delen av kvarteret fick ett namn kopplat till det tidigare kvartersnamnet.

(Kvarteret Kvarnstenen år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)