Den 12 september 2000 namngavs kvarteret Centralstationen i Butängen.

Det byggnadsminnesförklarade stationshuset i Norrköping ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Året därpå öppnades bandelen Norrköping–Katrineholm för trafik, men det fortsatta järnvägsbyggandet försenades av bland annat dåliga finanser. Sträckan Norrköping–Linköping öppnades först 1872 och helt färdig blev Östra stambanan mellan Katrineholm och Nässjö inte förrän 1874.

(Norrköpings Centralstation. Vykort ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)